†”Miomankalla”

Miomancalla howardi Smith, 2011

miomancalla_437x600San Diego (okręg San Diego) i San Clemente (okręg Orange), Kalifornia, USA; późny miocen (późny messyn) i wczesny pliocen (wczesny zankl) (5.6 – 4,9 Ma)

Comments are closed.