Podrodzina: Brontornithinae – brontornisy

†Brontornis

Brontornis burmeisteri Moreno et Mercerat, 1891

brontornis2_951x667

Rekonstrukcja przyżyciowa

Prowincja Santa Cruz, Argentyna; wczesny/ środkowy miocen (santacruz) (ok. 17,5-16,3 Ma)