Dzierzyk papirusowy

Laniarius mufumbiri Ogilvie-Grant, 1911 – Papyrus Gonolek

Laniarius_mufumbiri_L994_3_900x600

Bagna Mabamba (Uganda); 12.02.2011

 • Laniarius_mufumbiri_1
 • Laniarius_mufumbiri_2
 • Laniarius_mufumbiri_3
 • Laniarius_mufumbiri_4
 • Laniarius_mufumbiri_5
 • Laniarius_mufumbiri_6
 • Laniarius_mufumbiri_7
 • Laniarius_mufumbiri_8
 • Laniarius_mufumbiri_9
 • Laniarius_mufumbiri_10
 • Laniarius_mufumbiri_11
 • Laniarius_mufumbiri_12
 • Laniarius_mufumbiri_13

Comments are closed.