Rodzina: Alcidae – alki

†”Miomankalla”

Miomancalla howardi Smith, 2011

miomancalla_437x600San Diego (okręg San Diego) i San Clemente (okręg Orange), Kalifornia, USA; późny miocen (późny messyn) i wczesny pliocen (wczesny zankl) (5.6 – 4,9 Ma)

†”Mankalla kalifornijska”

Mancalla californiensis Lucas, 1901

mancalla_400x600Los Angeles i San Diego (Kalifornia), USA; wczesny pliocen, formacje San Mateo i San Diego (zankl; ok. 5 – 3,6 Ma)

†”Mionurnik Blowa”

Miocepphus blowi Wijnker et Olson, 2009

miocepphus blowi_900x600 Rekonstrukcja przyżyciowa

Mattaponi River (okręg King William, Wirginia), USA; późny miocen (messyn), formacja Eastover (6,5-6 Ma)