Rząd: CARIAMIFORMES – KARIAMY

†Brontornis

Brontornis burmeisteri Moreno et Mercerat, 1891

brontornis2_951x667

Rekonstrukcja przyżyciowa

Prowincja Santa Cruz, Argentyna; wczesny/ środkowy miocen (santacruz) (ok. 17,5-16,3 Ma)

 

† Titanis

Titanis walleri Brodkorb, 1963

titanis2_900x600

Rekonstrukcja przyżyciowa

Ameryka Pn.; wczesny pliocen – wczesny plejstocen (4,9-1,8 Ma)