† Wodnik malutki

Rallus nanus (Alcover, Pieper, Pereira et Rando, 2015)

Rallus_minutus_01c_900x600

Synonimy: Rallus minutus Alcover, Pieper, Pereira et Rando, 2015

Taksonomia: Podgromada/ Klad: Neornithes; rząd: żurawiowe – Gruiformes, rodzina: chruściele – Rallidae

Podgatunki: brak

Wymiary: dł. 14-16 cm; masa ciała ok. 50 g.

Wymiary kości (cm): cor (2) 1,27 – 1,35; hum (2) 2,45 – 2,56; uln (3) 1,61-1,76; cmc (1) 1,10;  fem (1) 2,98; tib (1) – 4,67; tmt (5) 2,48 – 2,86.

Morfologia: Najmniejszy znany przedstawiciel rodzaju, znacznie mniejszy od w. zwyczajnego R. aquaticus i  tylko nieznacznie większy od derkaczyka nielotnego Atlantisia rogersi. Znany jedynie ze szczątków subfosylnych, dlatego szczegóły dotyczące upierzenia nie są znane. Kości nóg dość krótkie i masywne (zwłaszcza k. stęp-śródst. tmt); zredukowane kości skrzydeł (gł. k. nadg-śródr. cmc i łokciowa uln). Dziób  wydłużony i lekko zakrzywiony; stosunek dł. dzioba do całkowitej długości czaszki jest nieco większy niż u w. zwyczajnego. Kości przypominają te u w. zwyczajnego, ale wszystkie są wyraźnie krótsze i różnią się znacznie wielkością i proporcjami. Skrzydła bardziej zredukowane od wszystkich wodników znanych z Makaronezji; kk.: ramienna hum, łokciowa uln, nadg-śródr cmc, udowa fem, piszcz-stęp. tib i stęp-śródst. tmt są o 35%, 47% i 49%, 28%, 28% i 36%  krótsze niż u w. zwyczajnego. K. krucza cor, łopatka sca, k. ramiena hum, łokciowa uln i nadg-śródr. cmc znacznie krótsze niż u wymarłego R. montivagorum i w. zwyczajnego. Skrócenie długości k. ramiennej hum wynosi ok. 26% w stosunku do k. kruczej cor i 35% w stosunku do łopatki sca; k. ramienna ma zmniejszoną fossa pneumotricipitalis, crista bicipitalis i słabiej rozwinięty niż u w. zwyczajnego; ma zredukowaną i spłaszczoną główkę. K. nadg-śródr. cmc o 42% i 49% krótszy niż u R. montivagorum i w. zwyczajnego odpowiednio; znacznie krótsza w stosunku do k. ramiennej hum niż u pozostałych znanych gatunków Rallus, co wskazuje na wyjątkowo słaby rozwój lotek pierwszorzędowych. Najbardziej zredukowany mostek zredukowany mostek ste i grzebień mostka car, najbardziej ze wszystkich chruścieli makaronezyjskich. K. stęp-śródst. tmt jest stosunkowo gruba,  synsacrum bardzo szerokie.

Zachowanie: brak danych

Habitat: brak danych

Areał: wyspa São Jorge, środkowe Azory.

Wędrówki: osiadły

Zimowiska: zapewne w obrębie areału lęgowego

Stwierdzenia poza zasięgiem: brak danych

Liczebność: wymarły, data i przyczyna wyginięcia nie jest znana; na podstawie daty wyginięcia pokrewnych gatunków (np. R. montivagorum) można przypuszczać, że przetrwał do przybycia portugalskich kolonizatorów w pierwszej połowie XV wieku.

Zasięg czasowy: ?plejstocen – ?późny holocen.

Szczątki kopalne: holotyp: MCMa 1950.014 – niekompletny szkielet (niekompletna k. przedszczękowa pmx, niekompletny mostek ste, lewa i prawa k. krucza cor, niekompletna prawa łopatka, lewa k. ramienna hum, 2 kk. łokciowe, lewa k. nadg-sród. cmc, niekompletna k. udowa fem, 2 k. piszcz-stęp. tib, prawa k. step-śródst. tmt i proks. Cz. lewej, 3 paliczki nóg) znaleziony w 2014, w jaskini Gruta do Pasto do Engenheiro. Paratypy: 7 niekompletnych szkieletów z jaskini Gruta da Beira (MCMa 1951.014, MCMa 1952.014, MCMa 1953.014, MCMa 1954.014, MCMa 1955.014, MCMa 1956.014, MCMa 1959.014) i 2 z Gruta do Pasto do Engenheiro (MCMa 1957.014, MCMa 1958.014). Wszystkie szczątki odnaleziono w 2014 i pochodzą prawdopodobnie z późnego holocenu.

Polska: nie występował

Głos: nie znany

Okres lęgowy: brak danych

Gniazdo: brak danych

Jaja: brak danych

Inkubacja: brak informacji

Opieka nad potomstwem: brak danych

Pożywienie: nie znane, ale możliwe, że dość długi i zakrzywiony dziób wykorzystywał do sondowania w miękkiej glebie, ściółce, mchu lub gnijącym drewnie, jak w przypadku w. bekasowatego Capellirallus karamu z Nowej Zelandii.

Bibliografia:

Alcover, J.A.; Pieper, H.; Pereira, F. i Rando, J.U. 2015. Five new extinct species of rails (Aves: Gruiformes: Rallidae) from the Macaronesian Islands (North Atlantic Ocean). Zootaxa 4057 (2): 151–190.

Alcover, J.A.; Pieper, H.; Pereira, F. i Rando, J.C. 2016. Rallus nanus nomen novum: a replacement name for Rallus minutus Alcover et al. 2015. Zootaxa 4085 (1): 141–142.

Sugerowana cytacja: Gryz P. 2020. Wodnik malutki – Rallus nanus (Alcover, Pieper, Pereira et Rando, 2015) – São Jorge rail. Ornitofrenia – Systematyka i ewolucja ptaków. http://ornitofrenia.pl/%e2%80%a0-wodnik-malutki/

Comments are closed.