†”Maskonur Dowa”

Fratercula dowi Guthrie, Thomas et Kennedy, 2000 – Dow’s puffin

fartercula dowii_653x600Rekonstrukcja przyżyciowa, ptak podczas pływania po powierzchni wody i w trakcie „podwodnego lotu”

Wyspy Channel (Kalifornia), USA; późny plejstocen-holocen (100000- 12000 lat temu)

Comments are closed.