†”Nurniczek Barnesa”; †”Nurniczek Storera”

Aethia barnesi Smith, 2013;  Aethia storeri Smith, 2013

aethia2_400x600

Rekonstrukcja przyżyciowa

Aethia barnesi (na lewo) – Lawrence Canyon (okręg San Diego; Kalifornia; USA); późny miocen (10-6,7 Ma)

Aethia storeri (na prawo) – okręg San Diego (Kalifornia; USA); środkowy pliocen-plejstocen (3,6-1,8 Ma)

Comments are closed.