wrzesień2018

Pleszka (zwyczajna)

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) – Common Redstart

Phoenicurus_phoenicurus_L1801_900x600

Województwo mazowieckie i Ocean Atlantycki; 2014-2018

 • Phoenicurus phoenicurus_01
 • Phoenicurus phoenicurus_02
 • Phoenicurus phoenicurus_03
 • Phoenicurus phoenicurus_04
 • Phoenicurus phoenicurus_05
 • Phoenicurus phoenicurus_06
 • Phoenicurus phoenicurus_07
 • Phoenicurus phoenicurus_08
 • Phoenicurus phoenicurus_09
 • Phoenicurus phoenicurus_10
 • Phoenicurus phoenicurus_11
 • Phoenicurus phoenicurus_12
 • Phoenicurus phoenicurus_13
 • Phoenicurus phoenicurus_14
 • Phoenicurus phoenicurus_15
 • Phoenicurus phoenicurus_16
 • Phoenicurus phoenicurus_17
 • Phoenicurus phoenicurus_18
 • Phoenicurus phoenicurus_19
 • Phoenicurus phoenicurus_20
 • Phoenicurus phoenicurus_21
 • Phoenicurus phoenicurus_22
 • Phoenicurus phoenicurus_23
 • Phoenicurus phoenicurus_24
 • Phoenicurus phoenicurus_25
 • Phoenicurus phoenicurus_26
 • Phoenicurus phoenicurus_27
 • Phoenicurus phoenicurus_28
 • Phoenicurus phoenicurus_29
 • Phoenicurus phoenicurus_30
 • Phoenicurus phoenicurus_31
 • Phoenicurus phoenicurus_32
 • Phoenicurus phoenicurus_33
 • Phoenicurus phoenicurus_34
 • Phoenicurus phoenicurus_35
 • Phoenicurus phoenicurus_36
 • Phoenicurus phoenicurus_37
 • Phoenicurus phoenicurus_38
 • Phoenicurus phoenicurus_39
 • Phoenicurus phoenicurus_40

Kopciuszek (zwyczajny)

Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) – Black Redstart

Phoenicurus_ochruros_L9865_900x600

P. (o.) gibraltariensis (Gmelin, 1789) – kopciuszek europejski – Western Black Redstart: Województwa – podlaskie, mazowieckie, pomorskie, podkarpackie, małopolskie; 2009-2018

 • Phoenicurus_ochruros_01
 • Phoenicurus_ochruros_02
 • Phoenicurus_ochruros_03
 • Phoenicurus_ochruros_04
 • Phoenicurus_ochruros_05
 • Phoenicurus_ochruros_06
 • Phoenicurus_ochruros_07
 • Phoenicurus_ochruros_08
 • Phoenicurus_ochruros_09
 • Phoenicurus_ochruros_10
 • Phoenicurus_ochruros_11
 • Phoenicurus_ochruros_12
 • Phoenicurus_ochruros_13
 • Phoenicurus_ochruros_14
 • Phoenicurus_ochruros_15
 • Phoenicurus_ochruros_16
 • Phoenicurus_ochruros_17
 • Phoenicurus_ochruros_18
 • Phoenicurus_ochruros_19
 • Phoenicurus_ochruros_20
 • Phoenicurus_ochruros_21
 • Phoenicurus_ochruros_22
 • Phoenicurus_ochruros_23
 • Phoenicurus_ochruros_24
 • Phoenicurus_ochruros_25
 • Phoenicurus_ochruros_26
 • Phoenicurus_ochruros_27
 • Phoenicurus_ochruros_28
 • Phoenicurus_ochruros_29
 • Phoenicurus_ochruros_30
 • Phoenicurus_ochruros_31
 • Phoenicurus_ochruros_32
 • Phoenicurus_ochruros_33
 • Phoenicurus_ochruros_34
 • Phoenicurus_ochruros_35
 • Phoenicurus_ochruros_36

Fregata wielka

Fregata magnificens Mathews, 1914 – Magnificent Frigatebird

Fregata_magnificens_L3553_900x600

Playa Larga, Zatoka Świń (Kuba); 10.01.2018

 • Fregata_magnificens_01
 • Fregata_magnificens_02
 • Fregata_magnificens_03
 • Fregata_magnificens_04
 • Fregata_magnificens_05
 • Fregata_magnificens_06
 • Fregata_magnificens_07
 • Fregata_magnificens_08
 • Fregata_magnificens_09
 • Fregata_magnificens_10
 • Fregata_magnificens_11
 • Fregata_magnificens_12
 • Fregata_magnificens_13