Wrzesień2018

Pleszka (zwyczajna)

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) – Common Redstart

Phoenicurus_phoenicurus_L1801_900x600

Województwo mazowieckie i Ocean Atlantycki; 2014-2018

  • Phoenicurus phoenicurus_01
  • Phoenicurus phoenicurus_02
  • Phoenicurus phoenicurus_03
  • Phoenicurus phoenicurus_04
  • Phoenicurus phoenicurus_05
  • Phoenicurus phoenicurus_06
  • Phoenicurus phoenicurus_07
  • Phoenicurus phoenicurus_08
  • Phoenicurus phoenicurus_09
  • Phoenicurus phoenicurus_10
  • Phoenicurus phoenicurus_11
  • Phoenicurus phoenicurus_12
  • Phoenicurus phoenicurus_13
  • Phoenicurus phoenicurus_14
  • Phoenicurus phoenicurus_15
  • Phoenicurus phoenicurus_16
  • Phoenicurus phoenicurus_17
  • Phoenicurus phoenicurus_18
  • Phoenicurus phoenicurus_19
  • Phoenicurus phoenicurus_20
  • Phoenicurus phoenicurus_21
  • Phoenicurus phoenicurus_22
  • Phoenicurus phoenicurus_23
  • Phoenicurus phoenicurus_24
  • Phoenicurus phoenicurus_25
  • Phoenicurus phoenicurus_26
  • Phoenicurus phoenicurus_27
  • Phoenicurus phoenicurus_28
  • Phoenicurus phoenicurus_29
  • Phoenicurus phoenicurus_30
  • Phoenicurus phoenicurus_31
  • Phoenicurus phoenicurus_32
  • Phoenicurus phoenicurus_33
  • Phoenicurus phoenicurus_34
  • Phoenicurus phoenicurus_35
  • Phoenicurus phoenicurus_36
  • Phoenicurus phoenicurus_37
  • Phoenicurus phoenicurus_38
  • Phoenicurus phoenicurus_39
  • Phoenicurus phoenicurus_40

Kopciuszek (zwyczajny)

Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) – Black Redstart

Phoenicurus_ochruros_L9865_900x600

P. (o.) gibraltariensis (Gmelin, 1789) – kopciuszek europejski – Western Black Redstart: Województwa – podlaskie, mazowieckie, pomorskie, podkarpackie, małopolskie; 2009-2018

  • Phoenicurus_ochruros_01
  • Phoenicurus_ochruros_02
  • Phoenicurus_ochruros_03
  • Phoenicurus_ochruros_04
  • Phoenicurus_ochruros_05
  • Phoenicurus_ochruros_06
  • Phoenicurus_ochruros_07
  • Phoenicurus_ochruros_08
  • Phoenicurus_ochruros_09
  • Phoenicurus_ochruros_10
  • Phoenicurus_ochruros_11
  • Phoenicurus_ochruros_12
  • Phoenicurus_ochruros_13
  • Phoenicurus_ochruros_14
  • Phoenicurus_ochruros_15
  • Phoenicurus_ochruros_16
  • Phoenicurus_ochruros_17
  • Phoenicurus_ochruros_18
  • Phoenicurus_ochruros_19
  • Phoenicurus_ochruros_20
  • Phoenicurus_ochruros_21
  • Phoenicurus_ochruros_22
  • Phoenicurus_ochruros_23
  • Phoenicurus_ochruros_24
  • Phoenicurus_ochruros_25
  • Phoenicurus_ochruros_26
  • Phoenicurus_ochruros_27
  • Phoenicurus_ochruros_28
  • Phoenicurus_ochruros_29
  • Phoenicurus_ochruros_30
  • Phoenicurus_ochruros_31
  • Phoenicurus_ochruros_32
  • Phoenicurus_ochruros_33
  • Phoenicurus_ochruros_34
  • Phoenicurus_ochruros_35
  • Phoenicurus_ochruros_36

Fregata wielka

Fregata magnificens Mathews, 1914 – Magnificent Frigatebird

Fregata_magnificens_L3553_900x600

Playa Larga, Zatoka Świń (Kuba); 10.01.2018

  • Fregata_magnificens_01
  • Fregata_magnificens_02
  • Fregata_magnificens_03
  • Fregata_magnificens_04
  • Fregata_magnificens_05
  • Fregata_magnificens_06
  • Fregata_magnificens_07
  • Fregata_magnificens_08
  • Fregata_magnificens_09
  • Fregata_magnificens_10
  • Fregata_magnificens_11
  • Fregata_magnificens_12
  • Fregata_magnificens_13