Klad: OVIRAPTOROSAURIA – owiraptorozaury

† Korytoraptor

Corythoraptor jacobsi Lü, Li, Kundrát. Lee, Sun, Kobayashi, Shen, Teng et Liu, 2017

corythoraptor_jacobsi_OK_900x600Ganzhou (Jiangxi), Chiny; późna kreda (maastrycht, 70,6 – 66,0 Ma)

†Gigantoraptor

Gigantoraptor erlianensis Xu, Tan, Wang, Zhao et Tan, 2007

gigantoraptor_857x600Saihangaobi (Basen Erlian, Mongolia Wewnętrzna; Chiny); późna kreda (wczesny kampan – późny maastrycht, formacja Iren Dabasu,  90- 70 Ma)

†Anzu

Anzu wyliei Lamanna, Sues, Schachner, Lyson, 2014

anzu_w_852x600

Rekonstrukcja przyżyciowa

Formacja Hell Creek (Dakota Północna i Południowa, USA); późna kreda (mastrycht, ok. 66 Ma)