Podgromada: Enatiornithes – enantiornisy

† Mirarke

Mirarce eatoni Hutchison et O’Connor, 2018

cmirarce_900x600

Okręg Garfield (Utah), USA; późna kreda (późny kampan; 84,9 – 70,6 Ma)

†Bohaiornis

Bohaiornis guoi Hu, Li, Hou et Xu, 2011

bohaiornis_guoi_900x600Lamadong, Jianchang (prowincja Liaoning; pn-wsch. Chiny); wczesna kreda (apt; formacja Jiufotang; 125,5 – 112,6 Ma)

†Chiappeavis

Chiappeavis magnapremaxillo O”Connor, Wang, Zheng, Hu, Zhang et Zhou, 2016

Chiappeavis_magnapraemaxillo_900x600Jianchang (prowincja Liaoning, pn-wsch. Chiny); wczesna kreda (apt; formacja Jiufotang; 125,5 – 112,6 Ma)