Żołna (zwyczajna)

Merops apiaster Linnaeus, 1758 – European Bee-eater

merops_apiaster_L4103_900x600

Hurghada (Egipt); 23.05.2008 oraz Mazowsze i Podlasie; 18.05.2013, 03.08.2013, 10.08.2013, 25.05.2014, 23.05.2015

 • Merops_apiaster_01
 • Merops_apiaster_02
 • Merops_apiaster_03
 • Merops_apiaster_04
 • Merops_apiaster_05
 • Merops_apiaster_06
 • Merops_apiaster_07
 • Merops_apiaster_08
 • Merops_apiaster_09
 • Merops_apiaster_10
 • Merops_apiaster_11
 • Merops_apiaster_12
 • Merops_apiaster_13
 • Merops_apiaster_14
 • Merops_apiaster_15
 • Merops_apiaster_16
 • Merops_apiaster_17
 • Merops_apiaster_18
 • Merops_apiaster_19
 • Merops_apiaster_20
 • Merops_apiaster_21
 • Merops_apiaster_22
 • Merops_apiaster_23
 • Merops_apiaster_24
 • Merops_apiaster_25
 • Merops_apiaster_26
 • Merops_apiaster_27
 • Merops_apiaster_28
 • Merops_apiaster_29

Previous Post

Next Post

Comments are closed.